Politika bezpečnosti a ochrany soukromí

Ochrana vašich osobních údajů

V rámci využívání služeb dostupných na internetových stránkách společnosti Air France, jejích mobilních stránkách a jejích mobilních aplikacích, může tato shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají. Společnost AIR FRANCE, stejně jako KLM (Amsterdameweg 55, 1182 GPO Amstelveen) se zavázala respektovat předpisy týkající se ochrany soukromí svých cestujících, členů svého věrnostního programu, potencionálních klientů a návštěvníků svých internetových stránek, svých mobilních stránek a svých mobilních aplikací. Všechny údaje shromážděné prostřednictvím dostupných služeb jsou zpracovávány nejen v souladu s místní legislativou, ale také s ustanoveními zákona o „informatice a svobodách" ze dne 6. ledna 1978 ve znění pozdějších předpisů. Za účelem řádného uplatňování těchto pravidel jmenovala společnost Air France Korespondenta pro informatiku a svobody (CIL), který je hlavní spojkou s Národní komisí pro informatiku a svobody (CNIL).

K čemu společnost Air France využívá data, která shromažďuje?

Osobní údaje, které nám případně poskytnete na internetových stránkách, mobilních stránkách a v mobilních aplikacích, nebo v případě vašeho kontaktu s Air France, se využívají především k rezervaci a nákupu letenek a k poskytování specifických služeb a plnění, jako jsou: přeprava, průzkum trhu, věrnostní programy, animace, marketingové informace, ankety, organizace soutěží, vypracovávání nových služeb a produktů a statistické studie. Vaše údaje mohou rovněž sloužit k tomu, abyste mohli využívat všech služeb nebo plnění dostupných na internetových stránkách společnosti Air France, jejích mobilních stránkách a jejích mobilních aplikacích: založení uživatelského účtu, e-zpravodaje, správa rezervací, asistence a reklamace, správa věrnostních programů apod. Vaše údaje také mohou být analyzovány, aby co nejlépe odpovídaly našim informacím, oznámením, nabídkám a jiným formám služeb ve vašem zájmu. Vaše údaje také mohou být obohaceny sdílením některých informací s privilegovanými obchodními partnery, abychom lépe poznali vaše okruhy zájmů a mohli vám tak zasílat nabídky a jiné formy služeb na míru. Vaše údaje mohou být navíc využívány k usnadnění plnění administrativních formalit potřebných pro imigrační a vstupní kontrolu na území, k předcházení neplacení účtů a k boji proti podvodům, jakož i k zajištění bezpečnosti a ochraně letů. Každá událost, která nastane během plnění smlouvy o přepravě a která může ohrozit bezpečnost nebo ochranu letu, může být electronicky zaznamenána.

Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

Osobní data získaná prostřednictvím internetových stránek společnosti Air France, jejích mobilních stránek a jejích mobilních aplikací mohou být předána oprávněným pracovníkům společnosti Air France, jejím partnerům (KLM, SkyTeam, pověřeným úředníkům, přepravcům, pronajímatelům automobilů, hotelům, společnostem s kreditními kartami apod.), nebo jejím poskytovatelům přidružených služeb, aby mohli zajišťovat všechny služby popsané výše nebo jejich část. Společnost Air France požaduje od svých partnerů, aby zajišťovali přísná opatření pro zachování důvěrného charakteru a ochrany těchto údajů. Mimo to, a to platí pro veškeré letecké společnosti, je možné, že v souladu se zákony a předpisy platnými jak ve Francii, tak v mezinárodním měřítku, bude společnost Air France nucena poskytnout osobní údaje oprávněným francouzským nebo zahraničním úřadům (celnice, imagrační úřady, policie apod.). Je to například v případě plnění povinných imigračních formalit nebo k prevenci a boji proti terorismu nebo jiným vážným trestným činům. Některé ze stran zmíněných výše se mohou nacházet mimo Evropskou unii a mít přístup k všem nebo některým z osobních údajů shromážděných společností Air France (příjmení, jméno, číslo cestovního pasu, podrobnosti o cestě apod.) pro účely plnění smlouvy o přepravě nebo splnění určitých právních požadavků. Více informací o vstupních a imigračních formalitách platných v zemi vaší destinace naleznete v rubrice Formality. Více informace o kontrolních programech zavedených americkými úřady neleznete na následujících internetových stránkách:

Jak uplatnit vaše práva?

Jak stanoví francouzský zákon o „informatice a svobodách“, máte právo na přístup k údajům, které se vás týkají, právo je upravovat, vymazávat nebo proti nim vznášet námitky. Uplatnění těchto práv je možné poštou na následující adresu: Air France - Correspondant Informatique et Libertés - RE.AJ - 45, rue de Paris, 95747 Roissy CDG Cedex. V případě některých specifických služeb mohou být tato práva uplatněna přímo online (správa vašeho uživatelského účtu, správa vašich rezervací, věrnostní program apod.). Společnost Air France si vyhrazuje právo využívat vaše osobní údaje nebo je sdělit svým partnerům za účelem zasílání nabídek přizpůsobených vám na míru, pokud s tím při předání osobních údajů nebo později nevyjádříte svůj nesouhlas. Jestliže to bude požadovat zákon, mohou být osobní údaje využívány pro online průzkum pouze pokud k tomu dáte výslovný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat jednoduše tak, že o to požádáte. Pokud si již nepřejete dostávat e-mailem od Air France elektronický informační dopis, můžete kliknout na odkaz pro odhlášení, který se nachází dole pod každým sdělením. Pokud si již nepřejete dostávat nabídky Flying Blue a nabídky od našich partnerů, můžete si aktualizovat vaše preference komunikace ve svém profilu tím, že se přihlásíte na váš účet Flying Blue. Získávání některých osobních údajů je nezbytné pro možnost přístupu k některým službám nebo plněním (speciální jídla, lékařská asistence apod.). Můžete samozřejmě uplatnit právo nesouhlasu se získáváním a zpracováním těchto osobních údajů, může to však vést k tomu, že nebudete moci využívat těchto služeb. Podle francouzských a mezinárodních zákonů a předpisů může mít neposkytnutí údajů nebo poskytnutí nesprávných údajů za následek skutečnost, že vám nebude umožněn vstup na palubu nebo vám nebude povolen vstup na cizí území (například na základě rozhodnutí celních úřadů), a za takovou situaci neponese společnost Air France odpovědnost.

Vzájemné propojení služeb Air France online, na sociálních sítích a na vašich mobilních přístrojích

Společnost Air France se snaží neustále zlepšovat své elektronické služby, aby k nim měli snazší přístup její zákazníci, potencionální klienti a návštěvníci. Internetové stránky Air France (nebo stránky na mobilu) vám umožňují například stálý přístup (24 h denně) k rezervacím a nákupům letenek online a k službám Flying Blue. Také můžete získávat informace o možnostech rezervace hotelů a pronájmu automobilů, jakož i o cestovním pojištění, které nabízí naši partneři. Pro usnadnění vytvoření a přihlašování k vašemu účtu Air France máte možnost propojit váš účet Air France s většinou sociálních sítí. Jestliže budete souhlasit se sdílením některých osobních údajů uvedených na seznamu propojovací a autorizační obrazovky každé jednotlivé sociální sítě, budete mít možnost využívat optimalizované navigace na stránkách Air France. Pokud budete chtít, můžete kdykoliv svůj účet Air France od vašeho účtu na sociální síti odpojit.

Cookies

V trvalé snaze zlepšovat služby nabízené na internetových stránkách a splňovat vaše očekávání může společnost Air France využívat tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory sloužící k identifikaci vašeho koncového zařízení, když se přihlašujete k našim službám. Vstoupením na internetové stránky společnosti Air France, její mobilní stránky, nebo její mobilní aplikace potvrzujete, že jste se seznámili s dostupnými informacemi týkajícími se operací, které se mohou elektronickou cestou dostat k informacím již uloženým na vašem zařízení (terminálu pro elektronickou komunikaci), nebo které mohou do tohoto zařízení zapsat informace (cookies), a rovněž s prostředky, které máte, abyste tomu zabránili. Uznáváte, že příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče vyjadřuje váš souhlas s implementací a používáním cookies. Více informací o využívání cookies společností Air France naleznete v sekci naší politiky správy cookies.

IT bezpečnost / zabezepečení transakcí

Prioritou společnosti Air France je zajistit bezpečnost a ochranu důvěrného charakteru osobních údajů, které nám svěřujete. Přijímáme všechna možná potřebná opatření s ohledem na povahu osobních údajů, které nám sdělujete, a na rizika související s jejich zpracováním, s cílem chránit bezpečnost vašich osobních údajů a zejména předcházet jejich deformaci, poškození nebo případnému přístupu k nim neoprávněnými třetími osobami. Máte tak jistotu, že si můžete koupit letenku důvěrně a bezpečně. Nabízíme vám zabezpečný systém pro online platby využívající nejmodernější existující technologie. Společnost Air France se snaží bojovat proti praktikám krádeže identity na internetu. Z tohoto důvodu využíváme například systém pro odhalování podvodných plateb realizovaných pomocí bankovní karty. Systém je navržen tak, aby vás chránil v případě ztráty nebo odcizení vaší bankovní karty. Zajištění bezpečnosti a ochrany důvěrného charakteru údajů závisí na správném chování každého z nás. Z tohoto důvodu vám připomínáme, abyste nesdělovali svá hesla třetím osobám a odhlašovali se systematicky ze svého profilu a svého účtu na sociálních sítích (zejména v případě propojených účtů) a abyste zavřeli okno svého prohlížeče po skončení pracovní relace, zvláště pak pokud používáte internet ze zařízení sdíleného s jinými osobami. Zabráníte tak tomu, aby se ostatní uživatelé mohli dostat k vašim osobním údajům. Chcete-li se dozvědět více o správných postupech v oblasti bezpečnosti, navštivte a prohlédněte si například stránky Portál o IT bezpečnosti. Všeobecné podmínky pro určité služby nebo plnění dostupné na internetových stránkách společnosti Air France, jejích mobilních stránkách nebo jejích mobilních aplikacích mohou obsahovat další upřesňující podmínky týkající se shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů.

Odkazy pro přístup na jiné stránky

Z několika stránek na internetových stránkách Air France je vám nabídnuta možnost přejít kliknutím na jiné internetové stránky jiných firem. Doporučujeme vám přečíst si jaká je politika těchto stránek, které nepatří společnosti Air France, ohledně zpracování a ochrany osobních údajů, protože podmínky na těchto stránkách mohou být odlišné od podmínek Air France. Společnost Air France v žádném případě neponese odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito jinými internetovými stránkami.

Změny

Společnost Air France si vyhrazuje právo upravit svou politiku ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si vždy řádně prohlédli poslední verzi této politiky. Tato verze byla vyhotovena dne 1. prosince 2014.

Prohlédnout Všeobecné podmínky přepravy