Politika bezpečnosti a ochrany soukromí

Ochrana vašich osobních údajů

V rámci využívání služeb dostupných na internetových stránkách společnosti Air France, jejích mobilních stránkách a jejích mobilních aplikacích, může tato shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají. Společnost AIR FRANCE, stejně jako KLM (Amsterdameweg 55, 1182 GPO Amstelveen) se zavázala respektovat předpisy týkající se ochrany soukromí svých cestujících, členů svého věrnostního programu, potencionálních klientů a návštěvníků svých internetových stránek, svých mobilních stránek a svých mobilních aplikací. Všechny údaje shromážděné prostřednictvím dostupných služeb jsou zpracovávány nejen v souladu s místní legislativou, ale také s ustanoveními zákona o „informatice a svobodách" ze dne 6. ledna 1978 ve znění pozdějších předpisů. Za účelem řádného uplatňování těchto pravidel jmenovala společnost Air France Korespondenta pro informatiku a svobody (CIL), který je hlavní spojkou s Národní komisí pro informatiku a svobody (CNIL).